Podmienky GDPR

Nevyžadujeme, ani neuchovávame žiadne vaše osobné údaje na základe ktorých by bolo možné vás jednoznačne identifikovať. Jediným údajom, ktorý nám dočasne poskytujete, je váš email, ktorý je použitý len pre skontaktovanie sa, následne je vymazaný. Nikdy vám nebudeme zasielať žiadne ponuky ani newslettre.